Κύριο περιεχόμενο

Μπορεί ο καθένας να κάνει εφαρμογές με βιοκτόνα σκευάσματα (απεντόμωση – μυοκτονία απολύμανση);

Όχι. Η επιχείρηση που ασχολείται με εφαρμογές βιοκτόνων σε κατοικημένους χώρους είναι υποχρεωμένη να έχει υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο, χημικό κ.α.) και να έχει αναγγείλει την έναρξη άσκησης επαγγέλματος για «καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους». Η Άδεια έχει ισχύ για 5 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε. Στις εφαρμογές πρέπει να παρίσταται ο υπεύθυνος επιστήμονας.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο;

Η εταιρεία μας ακολουθεί μεθόδους σύγχρονης καταπολέμησης εντόμων δημόσιας υγείας και τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες έχουν νέες δραστικές και είναι εντελώς ακίνδυνα με ορθολογική χρήση. Τα εντομοκτόνα είναι ακίνδυνα για τους κατοίκους, κατοικίδια ζώα και εργαζόμενους επαγγελματικών χώρων, άοσμα ενώ δε λεκιάζουν και δε διαβρώνουν τις επιφάνειες. Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους. Σε ειδικές εφαρμογές όπου απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας προηγείται ενημέρωση από τον υπεύθυνο εφαρμογών.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται βάζουν σε κίνδυνο κατοικίδια ζώα και φυτά;

Όχι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τα βιοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις εφαμοργές δεν επηρεάζουν κατοικίδια ζώα και φυτά εφόσον εφαρμοστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την εγκεκριμένη δόση και μέθοδο. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις θα προηγηθεί ενημέρωση από τον υπεύθυνο εφαρμογών.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται απεντόμωση;

Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πόσο συχνά πρέπει να γίνεται μία Απεντόμωση. Ουσιαστικά εξαρτάται από την εποχή του χρόνου και από το πόσο επιβαρυμένος είναι ο χώρος. Τα έντομα παρουσιάζουν μέγιστη δραστηριότητα από την Άνοιξη μέχρι το Φθινόπωρο στο εξωτερικό περιβάλλον, αν όμως υπάρχει ήπιος Χειμώνας, τα έντομα θα παραμείνουν δραστήρια για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωτικές από την νομοθεσία οι εφαρμογές παρασιτοκτονίας και πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να προλαμβάνονται προβλήματα από έντομα ή τρωκτικά.

Πότε μπορώ να καθαρίσω το χώρο όπου έγινε απεντόμωση με ψεκασμό;

Τα περισσότερα βιοκτόνα, διαλύονται στο νερό. Προτείνεται λοιπόν να προσέχουμε την πρώτη εβδομάδα μετά την εφαρμογή και να μην ξεπλένουμε τις ψεκασμένες επιφάνειες. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως τα βιοκτόνα σκευάσματα μπορούν να διατηρήσουν την εντομοτοξική τους δράση για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή όσο περισσότερο καιρό παραμένουν στις επιφάνειες, τόσο το καλύτερο.